Janë kualifikuar dy të parat e çdo grupi, tani fjalën e ka Venda e Kombeve të Evropës